Feeds:
Raksti
Komentāri

Archive for the ‘Iedvesma vecākiem’ Category

Ja bērns jūsos klausās – tātad jums uzticas, uzskata par autoritāti un cenšas rīkoties saskaņā ar to, ko jūs sakāt. Kā panākt, lai bērns klausās? Pastāv vesels zināšanu kopums par to, kā jāveido attiecības, komunikācija ar bērnu un citiem cilvēkiem.

Katrai dzīvai būtnei, arī bērnam, ir Virsdvēsele – Dieva izpausme sirdī, kas ļauj cilvēkam saprast, kas ir patiesība un kas nav. Mēs to saucam par intuīciju.

Ja mamma mānās, tad bērns nespēj būt paklausīgs. Ja māte piespiež bērnu būt paklausīgam, bet pati neklausa vīru, arī tad bērns neklausīs.

Kad tēvs runā nikni, ar nepatiku, bērns nespēj būt viņam paklausīgs. Kad tēvs saka vienu, dara citu, arī tad bērns neklausīs.

Jāsaprot, ka vecāku dzīves mērķis – iemācīties uzvesties tā, lai bērns būtu paklausīgs. Un tas nemaz nav tik vienkārši, un to nav iespējams izdarīt, nesadarbojoties un nestrādājot ar sevi.

Pirmkārt, ar bērnu jāuzvedas tā, kā mēs cenšamies uzvesties ar svešu cilvēku – pareizi. Ar svešiem cilvēkiem mēs uzvedamies pareizi, bet ar savu bērnu, tuvu cilvēku, mēs pat necenšamies uzvesties labi. Kāpēc rodas šī īpašība?

Lielākā bīstamība – sliktas attiecības ar pašiem tuvākajiem cilvēkiem, nevis ar tiem, kurus, iespējams, vairs nekad neredzēsim.

Tā ģimenē parādās riebums, nepatika un sākas histērijas, attiecību noskaidrošana ar skandāliem. Citiem vārdiem, ja mēs necienām tuviniekus, tad sākas problēmas. Mūsu lomu dzīvē nosaka likumi, saskaņā ar kuiem mums atbilstoši jāuzvedas.

Cienīt – nozīmē uzvesties pieklājīgi, kulturāli un ieturēti. Nepieciešams sevī audzināt labas rakstura īpašības.

Lai to paveiktu, nepieciešams visu laiku strādāt ar sevi, kas, likumsakarīgi, mudina bērnu darīt to pašu. Vēlme līdzināties vecākiem vienmēr izpaužas spēcīgāk nekā vēlme izpildīt teikto.

Ja jūs bērnam sakāt, ka kaut ko darīsiet, tad obligāti to arī vajag izdarīt. Kad jūs no bērna kaut ko prasāt, tad arī no sevis tas ir jāprasa.

Attiecībā ar bērnu nedrīkst būt nekādas politikas. Vai jūs saprotat, kas ir politika? Runājam vienu, bet patiesībā viss ir pilnīgi citādāk. Viņš jautā: “Kādu filmu rādīs vakarā?” Mēs atbildam: “Nekādu nerādīs, ej gulēt!” Lai gan patiesībā filmu rādīs. Visi skatās kino, bet viņš neguļ un saprot, ka viņu piemānīja.

Bērnu aizvaino nevis tas, ka viņam jāguļ, bet tas, ka pret viņu negodīgi izturējās.

Bērns līdz septiņiem gadiem uztver nevis vecāku teikto, bet gan viņu rīcību. Kad mēs ar bērnu runājam rupji, viņš neuztver to, par ko tiek runāts, bet pašu rupjību. Viņš domā, ka jābūt rupjam, viņa neīstais ego darbojas kā spogulis. Ja mamma ir rupja, tad arī es tāds būšu. Bērns nesaprot vārdu jēgu. Viņš uztver domas kvalitāti. Līdz septiņiem gadiem bērns ir tik jūtīgs, ka uzsūc tikai domas kvalitāti. Tāpēc, ja mātei un tēvam ir sliktas domas, tad viņš, pat neizprotot, par ko vecāki runā, vienkārši raud. Mazulis jūt netaisnību un tāpēc raud. Klausīties un paklausīt – tās ir divas dažādas lietas. Bieži vien bērns ir paklausīgs tikai tāpēc, ka pretējā gadījumā viņu var sodīt.

@Oļegs Torsunovs “Bērnu audzināšana”

Read Full Post »

Visbiežāk, mums šķiet, ka esam bezspēcīgi, lai šajā pasaulē kaut ko mainītu, bet īstenībā – mūsos ir daudz lielāks ietekmes potenciāls, nekā domājam. Tas ir spēks, kuru mums neviens nevar atņemt, neskatoties uz to, kas notiek pasaulē, jo tas ir dabisks spēks, kurš nav atkarīgs no ārējiem apstākļiem. Viens no labākajiem ekspertiem pasaulē, jautājumos par uzņēmuma vadīšanu un pašrealizāciju – Robins Šarma, grāmatā “Līderis bez titula” izceļ četrus dabiskus spēkus:

Nr.1.

Ikvienam no mums piemīt spēks strādāt un parādīt labāko, ko spējam. Un nav vajadzīgs tituls, lai to darītu.

Nr.2.

Ikvienam no mums piemīt spēks iedvesmot, ietekmēt un pacelt ar savu piemēru ikvienu cilvēku, kuru satiekam. Un nav vajadzīgs tituls, lai to paveiktu.

Nr.3.

Ikviens no mums ir spējīgs panākt pozitīvas pārmaiņas, neskatoties uz negatīviem apstākļiem. Un nav vajadzīgs tituls, lai to izdarītu.

Nr.4.

Ikviens no mums ir spējīgs izturēties pret saviem līdzstrādniekiem ar cieņu, atzinību un laipnību – un, to darot – uzlabot atmosfēru visā kolektīvā, pārvēršot to līdz pilnībai. Un nav vajadzīgs tituls, lai to darītu.

Read Full Post »

Bērnu audzināšanā, ideālu pieaugušo īstenotu vadību var raksturot šādi: proaktīva, empātiska, fleksibla, balstīta dialogā un gādīga.

Būt proaktīvam nozīmē, ka pieaugušais spēj rīkoties atbilstoši savām vērtībām un mērķiem, nevis tikai reaģē uz to, ko runā vai dara bērns.

Empātija ir spēja patiesi uztvert otru cilvēku.

Būt fleksiblam nozīmē, ka cilvēks spēj un vēlas ņemt vērā izmaiņas un procesus, kas norisinās bērnā un viņā pašā – pretēji nostādnei, ka vienmēr jābūt “konsekventam”.

Būt gādīgam un balstītam dialogā nozīmē, ka pieaugušais nopietni uztver un ievēro bērna vēlmes, vajadzības, domas, idejas un jūtas – arī tad, ja tās nesakrīt ar viņējām.

Pieaugušajiem, kuri īsteno vadību šādā jaunā veidā, vissvarīgākais aspekts ir personiskā autoritāte.

Personiskā autoritāte balstās pašvērtības izjūtā, pašizziņā, pašcieņā, ticībā saviem spēkiem un cilvēka spējā nopietni uztvert savas individuālās vērtības un robežas.

@Jespers Jūls “Būt vadošajiem vilkiem”

 

Read Full Post »

Domājot par vecākiem, nav iespējams nodalīt, kādu labumu un pienesumu, katrs no vecākiem tieši – mamma vai tētis, sniedz bērnam visvairāk. Abus bērna vecākus redzu kā vienotu veselumu, kopumu, kas ir kā balanss un tilts – starp sievišķību un vīrišķību. Un esmu pārliecināta, ka cilvēka personībā ir jābūt abu pušu iezīmēm – kā sievišķajām, tā vīrišķajām. Tēlaini izsakoties, tētis allaž tur trepes, kamēr bērns aug un gatavojas kāpt soli augstāk, bet mamma rūpējas par augsni, no kuras, izaugušais putnēns – pacelsies lidojumam. Tētis ir atbildīgs par to, cik stabili dzīvē jutīsies bērns, mamma – cik stipri bērna spārni, lai viņš spētu piepildīt savus dzīves sapņus. Un nevis mammas vai tēta sapņus, bet SAVUS!

Katrs no vecākiem bērnos ieaudzina tās vērtības, kuras kopumā veido piepildītu, laimīgu, harmonisku, pašpietiekamu personību nākotnē. Vecāku piemērs ir tas, kurš audzina vislabāk – bez skaļiem lozungiem, bez ārišķīgas pareizības.

Bērni – mūsu spogulis. Ko sēsim – to pļausim. Vecākiem, katram atsevišķi, jābūt dzīves piepildītiem un iekšēji laimīgiem, lai bērni justos tieši tāpat. Tieši tik vienkārši un sarežģīti tas ir.

Read Full Post »

Mazi bērni parasti ir ļoti egocentriski. Citiem vārdiem sakot, visa viņu pasaule riņķo ap viņiem un viņu vajadzībām. Kā zināms, izsalcis zīdainis pievērš sev uzmanību raudot, līdz viņa vēlmi kāds apmierina.

Mazs bērns dauzās tik ilgi, līdz piesaista kāroto uzmanību. Dusmās bērns var niknoties uz citiem. Nesaņemot kāroto, viņš var sarīkot skandālu. Ja viss nenotiek pēc viņa prāta, bērns var sākt īgņoties un ieraujas sevī.

Bērniem visas šīs niķīgās izpausmes ir dabiskas, jo viņiem vēl nav bijusi iespēja kļūt pieaugušiem.

Parasti bērns, kurš attīstās normālā, veselīgā ritmā, pakāpeniski sāk apzināties, ka pasaulē ir arī citi cilvēki, kuriem ir savas vajadzības un kuru vajadzības ir ne mazāk pamatotas. Vairākumam bērnu briedums neiestājas automātiski, to parasti ierosina viņam autoritatīvu pieaugušo palīdzība un piemērs.

Faktam, ka daži bērni nesasniedz pilnīgu brieduma stadiju, var minēt vienu vai vairākus galvenos cēloņus:

 1. Dažkārt vecāki nenodrošina bērnus ar tiem “instrumentiem”, kas nepieciešami brieduma sasniegšanai, jo kā vecākiem, viņiem šīs spējas nepiemīt;
 2. Daudzi labu griboši vecāki, kam ir spēja palīdzēt bērniem, tomēr izvēlas to nedarīt, jo viņu filozofija  ir – bērniem jādod brīva vaļa izvēlēties, ko viņi paši vēlas. Vecāki uzskata, ka nevajag bērnam atņemt viņa autonomiju, mēģinot viņam ieaudzināt savu vērtību sistēmu. Saskaroties ar bērna rupjību vai nespēju respektēt citus, daudzi nesaka neko, ticot, ka sodīt bērnu nav viņu kompetencē.
 3. Vecāku un citu pieaugušo uzskats, ka ar šiem bērniem ir grūti tikt galā, un tādēļ viņi nepūlas uzlabot viņu uzvedību. Jo sevišķi brīvu vaļu ļauj agresīvi noskaņotiem zēniem, jo drāma, kas saistīta ar mēģinājumiem viņus disciplinēt vai veicināt cieņas pilnu attieksmi pret citiem cilvēkiem un viņu īpašumu, pārējiem ģimenes locekļiem šķiet pārāk nervoza un graujoša.
 4. Ja bērns un pieaugušais (ja audzina bērnu vienatnē) ir viena dzimuma pārstāvji. Daudzas meitas no mātes pašnoliedzošās uzvedības apgūst pasivitāti, atkarību, nekonkrētību, ir allaž neapmierinātas un žēlojas. Viņas ierobežo sevi un savas iespējas. Viņas iemācās samierināties ar mazumiņu. Daudzi zēni mācās no tēva, ka stipram vīrietim jābūt ciniskam un egocentriskam.

Jāatzīst – vērtību sistēma nekad neveidojas vakuumā.

Ja bērni nepārņem pamatvērtību sistēmu no saviem vecākiem, viņi to meklē televīzijā, datorspēlēs, pie draugiem vai citiem pieaugušajiem.

Bērniem vajadzīgs kāds sākumpunkts, uz kura veidot savu vērtību sistēmu. Daži vienkārši pieņems vecāku piedāvātās, bet vairākums tās pielāgos savai izpratnei vai sacelsies pret tām un tā radīs sev vien raksturīgo.

Vecāki, kuri bērniem nenorāda vadlīnijas, lai tikai nesniegtu viņiem gatavu shēmu, diemžēl, nolemj viņus nevajadzīgām kļūdām un maldiem.

@ Betija Maklelena 

Read Full Post »

Pārvietojoties pa dzīvi, mēs savā ceļā nepārtraukti sastopam SKOLOTĀJUS. Kāds mums ir ielicis pamatus bērnudārzā, kāds turpinājis izglītot pamatskolā, tad vidusskolā, augstskolā, dzīves skolā… Lai kāds bijis mūsu SKOLOTĀJS, viņš noteikti ir DEVIS MĀCĪBU. Man atmiņā visvairāk palikuši tieši skolotāji – iedvesmotāji, jo, pateicoties viņiem, dzīve vienmēr liekas piepildīta, skaista un dzīvojama! Šeit esmu izcēlusi tos SKOLOTĀJU PROFESIJAS RAKSTUROJUMUS, kuri sasaucas ar manu pārliecību, KĀDAM IR JĀBŪT SKOLOTĀJAM. Jebkuram no mums var būt citas sajūtas, cita pārliecība un citas domas. Taču nemainīgs paliek viens – mums katram dzīvē bija, ir un būs SKOLOTĀJI. Lai tie ir tieši tādi, kādi mums un mūsu bērniem nepieciešami!

Pedagogs ir radoša profesija – reizē aktieris un režisors. Atraisīt bērnā dusošo radošumu spēj tikai radošs skolotājs ar elastīgu domāšanu, pedagoģisko azartu un bērnu mīlestību. (R.Bebre)

Ir skolotāji, kuriem, ja sāk runāt par bērniem, spīd acis.

Viņi runā nevis par visu grupu kopā vai kādu metodi, bet par to, ka viņiem ir TĀDS bērns! Viņi pamana cilvēkā brīnumu, individualitāti. (L.Gaile)

Skolotājs ir iedvesmotājs.

Jaunrades stimulētājs. Skolotāja loma netiek reducēta uz zināšanu nodošanu „safasētā” veidā, tik un tik dienā. Radošs skolotājs ir pieaudzis cilvēks, kurš atrodas kopā ar bērniem, lai nodotu viņiem labāko, kas pašā ir! (Dž. Rodari)

Talantīgs skolotājs nekad nelietos šabloniskas, trafaretas prasību formas, vienmēr atradīs radošu, atjautīgu pieeju, izvairīsies no jebkādas moralizēšanas. (A.Špona)

Audzinātājs visu savu darbu ziedo tam, lai palīdzētu izcelt un atvērt to, kas no dabas bērnā ieguldīts un kam jākļūst realizētam. Svarīgi – uzmodināt un ierosināt apslēptas enerģijas! (A.Dauge)

Ja skolotājs trešo daļu māca, izmantojot vizuālus piemērus, otru trešo daļu, izpatīkot tiem bērniem, kuriem vislabāk iet pie sirds klausīšanās, bet pēdējā trešdaļā rosina bērnus izkustēties un likt lietā tausti, tad viņš ikvienam bērnam ir ziedojis vismaz trešo daļu nodarbības, lai visi no tās kaut ko iegūtu sev! (F.Bīdls)

Tikai tie skolotāji, kuri nav „burta kalpi” un neliek burts burtā iekalt mācību grāmatas, bet prot strādāt radoši un brīvi, spēj dot bērnam pašu galveno – iemācīties mācīties, iemācīties meklēt informāciju, ar ko strādāt…

Svarīgi nenopelt, bet iedvesmot!  (A.Plaude)

Skolotāja sūtība ir iedvesmot, radīt situācijas, kurās skolēns ne vien apgūst zinības, mācās pilnveidot dažādas prasmes, bet mācās arī attiecības – ar sevi, pasauli, līdzcilvēkiem. (E.Strazdiņa)

Kad skolotājs sevi mīl, viņš ap sevi rada mīlestības lauku, kas sāk mainīt visu apkārt notiekošo. (K.Bikše)

Labam skolotājam patīk tas, ko viņš dara, viņš tic, ka viņa darbam ir jēga un katrs viņa skolēns var būt veiksmīgs! (Dž.Hetijs)

Read Full Post »

Atšķirīgi bērni – atšķirīga motivācija. Vienam dzinulis ir nauda, cits tiecas pēc atbildības vai atzinības. Lai zinātu, kā motivēt bērnus, jāzina, kāda ir viņu dzīves uztvere. Kas patiešām liek viņam darboties: Nauda, Drošības sajūta, Statuss, Atzinība, Atbildība, Gandarījums par paveikto darbu vai, piemēram, Brīvība. Lai kādu taktiku mēs, vecāki, izvēlētos, galvenais ir panākt, lai bērns zinātu, cik mums ir svarīgi tas, ko viņš ir paveicis! Bet uzslavai būtu jāatbilst bērna sasniegumiem. Ja bērns būs kaut ko paveicis diezgan viduvēji un mēs viņam teiksim, ka tas ir superlieliski, tad ko mēs teiksim, kad bērns kaut ko izdarīs tiešām lieliski? Un, ja katrs mazākais sasniegums tiks apbalvots ar bagātīgu uzslavu, bērns baidīsies mūs pievilt. Bērnam nevajag šādu spriedzi. Ja komplimenti ir pārspīlēti vai nepietiekami precīzi, bērns var šaubīties par to patiesumu.

Kā uzslavēt, neizsakot vērtējumu? Atslēgas vārds: aprakstīt vārdos!

Lai aprakstītu vārdos, nepieciešams darbam pievērst lielāku uzmanību. Ja, piemēram, tētis aprakstoši izstāsta bērnam to, ko redzējis: “Es redzēju, ka tu piespēlēji bumbu Bruno,” – tad zēns mentāli redz paveikto darbību. Šādā veidā tētis palīdz bērnam atcerēties izdevušos darbību un līdz ar to – prast vēlāk to atkārtot.

Nepieļausim kļūdu, uzskatot, ka tas, kas derēja mums, noteikti derēs arī mūsu bērnam. Nenorādīsim, kas bērnam jādara. Ļausim viņam pašam saprast, kas dzīvē būs noderīgs.

Jebkurš risinājums darbosies tikai tad, ja bērns pats būs piedalījies tā meklēšanā. Necentīsimies panākt, lai dēls būtu viskārtīgākais cilvēks pasaulē, bet meita – sabiedrības dvēsele. Nepalīdzēsim bērniem tikt pie labām atzīmēm un gūt panākumus karjerā. Vienkārši palīdzēsim viņiem būt laimīgiem. Tad viss pārējais nāks pats.

Par šo tēmu “Burkāns nevis pātaga. Kā motivēt, bet nepārslavēt bērnu?”, tiku aicināta runāt arī LR1 Ģimenes studijā:

http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/gimenes-studija/burkans-nevis-pataga.-ka-motivet-bet-neparslavet-bernu.a73689/

@Materiāls balstīts uz  dažādu autoru darbu atziņām

Read Full Post »

Lai mūsu bērniem stipri un mīloši tēti!!!

tetis

Read Full Post »

Priestera ANDREJA MEDIŅA AUDZINOŠĀS DOMU PĒRLES:

54a2abf5cc2f0

Foto: lsm.lv

 • Kamēr uzskatām sevi par dieviem, visu varošiem, nekādas dzīvības mūsos nebūs. Bet, tiklīdz atzīstam savu nevarību, bezspēcību, mēs kļūstam kā atvērti ziedi, ko Dievs piepilda ar savu dzīvību, prieku, drosmi un mieru. Kamēr plosāmies paši sevī, mēs nekur tālu netiekam.
 • Dzīvi vajag baudīt, ieelpot līdz galam!
 • Galvenais – pašiem nelaist daudz ko garām. Problēma tikai tā, ka mēs vairs paši nezinām, ko gribam. Tā esam samulsuši no visiem mēsliem, ko piedāvā pasaule, ka vairs nezinām, kas ir īstas lietas un kas nav. Sevišķi to jūtu bērnos.
 • Mēs lepojamies ar informācijas daudzumu… Muļķības! Tas novājina mūsu savstarpējās attiecības, mūsu ģimenes un padara mūs vēsus citu pret citu.
 • Ko tas līdz, ja zinu visus pasaules murgus, bet nezinu, kā jūtas mans tuvais cilvēks? Ko tas līdz, ja vecāki ir pārpilni dažādas informācijas, bet nezina, kā jūtas viņu bērns?

 • Mums nav jāzina, cik pasaulē pakārušies un cik cilvēku apēdušas haizivis. Vienīgais, kas mums jāzina, – kas notiek mūsu tuvāko cilvēku sirdī, kā viņi jūtas, pēc kā ilgojas.
 • Cilvēkiem nav laika parunāties citam ar citu, mēs neuzticamies un beigās vēl sākam nezin ko gaidīt no otra. Ko Tu vari gaidīt, ja nerunā!
 • Kādreiz ģimenes visas ēdienreizes ieturēja kopā, ilgi sarunājās, cits par citu zināja visu. Turpretī tagad bērni vairs negrib sēdēt ar vecākiem pie galda, viņi spurdz projām, jo nav pieradināti pie kopības. Tai pašā laikā viņi grimst sajūtā, ka nevienam nav vajadzīgi. Un tas savukārt sabojās bērnu ģimenes nākotnē, jo viņi nav redzējuši, ka vecāki sarunājas, uzticas viens otram.
 • Vecāki mums nekad nekultivēja apziņu, ka dzīvē labi klāsies, ja man kāds palīdzēs, izdarīs manā vietā. Mūsos kopš bērnības ieaudzināja saprašanu – Tev būs tik, cik pats radīsi. Tev arī pietiks ar to, ko pats būsi spējīgs izdarīt. Tagad daudzi cieš, jo viņiem šāda sapratne nav ielikta, tāpēc pārtiek no pabalstiem, no dažādu veidu palīdzības, kaut nav invalīdi. Eiropas Savienībā mēs tiekam padarīti atkarīgi no palīdzības, zaudējam spēju mīlēt zemi, rūpēties par to. Esam kļuvuši atkarīgi no savas nevarības un pārliecības, ka mums viss pienākas tāpat – gan sociālie pabalsti, gan dažādi atbalsta fondi. Tas rada cilvēkos bezcerību, un ne jau tāpēc, ka viņi nevar, bet tāpēc, ka vairs negrib. Mēs zaudējam prieku radīt, vairot…
 • Bērniem nav vajadzīgs dzīves komforts, labklājība. Viņiem svarīga katra stunda, katra minūte, ko veltām tieši viņiem. Bieži pārprotam mīlestību un domājam – ja manam bērnam nekā netrūks, viņš būs laimīgs. Patiesībā mēs viņam atņemam visdārgāko – sevi. Būt kopā ar bērniem, atdot savu laiku, savu dzīvi viņiem – tas ir vissvarīgākais.
 • Nu nežņaudzieties un neizliecieties, ka esat svarīgi sabiedrībai, darbam! Jūs esat svarīgi vispirms saviem bērniem! Uzdevums, kas mums katram jāizpilda, – jākļūst interesantākiem, aizraujošākiem savam bērnam.

 • Pietiek žēloties, ka esam noguruši, ka esam pelnījuši atpūtu. Ja Tev ir bērns, Tev jādod viņam sajūta, ka mīli, ka viņš ir Tavas uzmanības centrā.

@Žurnāls “Ieva”, “Pavilkt svītru pagātnei”, 22.06.2016., Nr. 25, 8. – 11.lpp.

Read Full Post »

Tik svarīgi būt klāt un nepalaist garām to brīdi, kad esam vajadzīgas saviem bērniem… Jo viņi tiešām izaug ātri! Un tas, ko bērni, esot mazi, no mums vēlas, bērniem izaugot lieliem, to no mums viņiem vairs nevajadzēs, bet – to vajadzēs mums! Šeit kādas, man nezināmas mammas, atklāsme par to…

Es mūžam darbā rosījos

Un reti kādreiz apstājos,

Lai ar Tevi kopā spēlētu

Tās spēles, kuras lūdzi Tu.

Es šuvu, cepu, mazgāju.

Kad ar mani bilžu grāmatu

Tu kopā šķirstīt gribēji,

Es teicu: “Mazliet uzgaidi.”

Es gultā Tevi apsedzu

Un pēc tam lampu izslēdzu,

Un izgāju. Kaut būtu es

Vēl ilgāk pakavējusies!

Jo gadi ļoti strauji skrien,

Mazs puisēns izaug ātri vien,

Vairs nesēž blakus mātei viņš

Un noslēpumus neuztic.

Guļ plauktā bilžu grāmatas,

Vairs spēles netiek spēlētas,

Vairs miegā dēls nav jāaijā,

Tas viss bij’ tālā bērnībā.

Nu rokas man ir rimušas

Un dienas velkas gurdenas,

Kaut pagātni atsaukt varētu

Un izdarīt, ko lūdzi Tu!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Read Full Post »

Older Posts »